You are here

Art for Social Change - Play Against Violence

Art for Social Change - Play Against Violence

Čtyřměsíční umělecko-vzdělávací projekt “Art for Social Change - Play Against Violence” zaměřený na využití prostředků nových médií, divadla a performance k řešení environmentálních problematik, otázek tolerance, kulturních, náboženských a věkových rozdílů a vzájemné komunikace. Ve spolupráci s kulturním centrem Media Artes, Ohrid. Podpořeno European Cultural Foundation STEP grant. Makedonie 2004.

První fáze procesu měla charakter strukturovaného seznámení s možnostmi multimédií během níž si účastníci osvojovali technické dovednosti, seznamovali se s aktuálními tendencemi v oblasti animace a filmu a ujasňovali si svá osobní i společná témata.
Druhá část směřovala ke společně vytyčenému cíli: multimediálnímu představení, které bylo realizováno ve spolupráci s divadelní skupinou. Zahrnovala průzkum vlastního města Ohrid, zvyků a chování jeho obyvatel, artikulaci osobních postojů skrze práci s audiovizuálním materiálem a fyzickým výrazem vlastního těla.
V závěrečném multimediálním představení se pak mozaikovitě propojily subjektivní příběhy, názory a vzpomínky účastníků s všeobecně vnímanými problémy města v podobě animací, fotografií, rozhovorů a performance.