You are here

12.10.2011 - 22:33 - zuzana

The Music Lab

San Franciská symfonie si dala práci s tím, aby se na jejích stránkách děti bavily, zkoušely, objevovaly a hrály si.
27.11.2010 - 09:54 - jakub

Digitalizace - Manuscriptorium

V roce 1992 začal v Národní knihovně ČR vznikat v souvislosti s iniciativou UNESCO „Memory of the World“ unikátní projekt digitalizace historických rukopisů, inkunábulí, raně novověkých tisků, map, listin a ostatních druhů dokumentů.
12.08.2010 - 22:18 - jakub

Databáze - Ingenious

Ingenious – Seeing things differently je databáze 30 000 obrázků z oblasti vědy a kultury.