You are here

Děti ve svém živlu

Děti ve svém živlu

Online pracovní listy pro vzdělávací program Děti ve svém živlu. Pracovní listy jsou uzpůsobeny dvěma věkovým kategoriím a rozděleny do tří tématických oblastí: voda, země, vzduch. Na začátku si každý z žáků v roli pořadatele naplánuje vlastní párty. Vybírá pozvánku, místo, styl zábavy a nakupuje. Následně zjistí, jaký vliv mají jednotlivá rozhodnutí na životní prostředí. Klíčová témata podrobněji zkoumá pomocí kvízů, doplňovaček a formulováním vlastních názorů. Finální odpovědi a rozhodnutí si žáci mohou vytisknout a doplnit tak na papíře zbývající části pracovních listů.

http://zivly.terezanet.cz/ Pracovní listy jsou přístupny pouze školám přihlášeným do projektu.

Navrženo a realizováno pro sdružení Tereza, Praha. Produkce, design: KVAS / programování: Václav Prokeš /