You are here

Digitalizace - Manuscriptorium

Digitalizace - Manuscriptorium

V roce 1992 začal v Národní knihovně ČR vznikat v souvislosti s iniciativou UNESCO „Memory of the World“ unikátní projekt digitalizace historických rukopisů, inkunábulí, raně novověkých tisků, map, listin a ostatních druhů dokumentů.

Od té doby se do projektu zapojilo jedenáct zahraničních partnerů a společně vytvořit největší evropskou digitální knihovnu rukopisů! V Manuscriptoriu vzniká virtuální digitální knihovna pro širokou i badatelskou veřejnost. Bez přihlášení se můžeme podívat například na Kroniku tak řečeného Dalimila, Codex Gigas, Budyšínský rukopis Kosmovy Kroniky Čechů, námořní atlas z 16. století... Projekt nezapomíná ani na školy a poskytuje jim plnohodnotný přístup do národní digitální knihovny Manuscriptoria: http://skoly.manuscriptorium.com/. Projekt nabízí i několik zajímavých příprav pro výuku, bohužel v poměrně skromném počtu. V Národní knihovně ČR probíhá pod názvem Kramerius také digitalizace novodobých fondů, jejich přístupnost ovšem podléhá komplikovanějším pravidlům. Obsah archivu je přístupný buď v prostorách knihovny, nebo si jednotlivé stránky periodik a monografií můžeme za drobný poplatek objednat. http://kramerius.nkp.cz/