You are here

IntegrArt

IntegrArt

Umělecko-vzdělávací projekt "Integrart", který navázai na předchozí spolupráci s kulturním centrem Media Artes (Ohrid, MK) a zaměřil se na téma multikulturality. Procesu se účastnili děti a mladí lidé ve věku 6-25let z Ohridu, Resenu a Bitoli. Ve spolupráci s kulturním centrem Media Artes, Ohrid – podpořeno grantem Felix Meritis. Makedonie 2005.

Proces jsme nesoustředili přímo na etnické, kulturní a náboženské rozdíly různých skupin, ale na téma jinakosti a našeho vztahu k odlišnosti a osobní toleranci každého z nás ke komukoli, kdo je jiný než já. Těžištěm projektu bylo napětí mezi hledáním vlastní identity a integrity a současně udržováním otevřenosti vůči „jiným“ vlivům, kulturám a názorům. Ke sdílení témat jsme využívali výtvarné i divadelní prostředky v kombinaci s běžně dostupnými technologiemi (fotoaparát, video). Důležitou inspirací pro velkou část aktivit byla oblast performance art a akčního umění.