You are here

Kdo nejvíce ovlivňuje životní prostředí?

Kdo nejvíce ovlivňuje životní prostředí?

Nedokončený projekt pro dětský web MŽP stornován po výměně vlády. Hledáme sponzora na dokončení projektu. On-line hra na profesní a sociální role, která dětem umožňuje sebevyjádření k environmentálním problémům ze "světa dospělých".

koncepce, produkce, animace, informační rešerše: KVAS / výtvarník: Štěpánka Bláhovcová /

Základem hry je flashový kreativní editor na tvorbu ozvučeného spotu. Děti vstupují do vybrané role a vytváří spot svého politika, novináře, vědce, celebrity, ekologického aktivisty nebo svůj vlastní. V editoru děti kombinují obraz, text, zvuk a pohyby, gesta a podobu své postavy. Mohou jí vyměnit obličej za svou vlastní fotografii. Hra přináší nejen radost z tvorby, ale také posiluje kritické myšlení během rozhodování a řešení problémů v situacích „co bych dělal, kdybych byl...“ K formulování svých názorů a prohlášení mohou děti využít nápovědu, kde najdou informace, podněty a nápady. Hráč může svůj výsledek ihned publikovat v galerii, hlasovat o animacích a komentovat je.