You are here

Média tvořivě

Média tvořivě

Spolupráce na vývoji metodik, lektorování, příprava metodické příručky a tvorba grafického editoru pro  projekt Média tvořivě občanského sdružení Aisis.

www.mediatvorive.cz

Semináře  a metodická příručka byly určeny učitelům základních a středních škol, kteří chtějí do své výuky zapojit mediální výchovu pomocí praktické práce svých žáků (learning by doing). Grafický editor, který jsme navrhli jako praktickou pomůcku, je díky snadnému ovládání efektivním nástrojem pro práci ve školním prostředí. Jeho podoba vychází z našich zkušeností: učitel musí s žáky během 45-minutové vyučovací hodiny zvládnout nejen tvůrčí práci, ale rovněž její evaluaci, na užití složitých grafických programů není ve vyučování čas. Editor je určen k tvorbě koláží z připraveného obrazového materiálu, který je uložen v tzv. knihovně, jenž je součástí aplikace. Jednoduchým umístěním fotografií, vektorových obrázků a textů do vzájemných vztahů lze vytvořit plakát, stránku časopisu, leták, billboard a další grafické materiály.