You are here

O nás

O nás

Kvas o.s. se zaměřuje se na iniciaci a realizaci uměleckých, vzdělávacích a dalších mezioborových projektů. Rozvíjí vlastní know-how v oblasti kreativního využití technologií ve vzdělávání, kulturní advokacie a komunitního plánování kultury. Sdružuje profesionály z oblasti výtvarného umění, divadla, sociologie, politologie a managementu kultury a umění. Nabízí služby v oblasti lektorování, audiovize, multimédií a produkce kulturních a uměleckých akcí.

Základní cíle sdružení
- Realizace konkrétních uměleckých, vzdělávacích a dalších interdisciplinárních projektů
- Vytváření podmínek pro vzájemná setkání lidí různých profesí, věkových kategorií a kulturního zázemí pro vzájemnou komunikaci, konfrontaci,  předávání zkušeností a tvorbu.
- Rozvoj aktivit zaměřených na vzdělávání a umění, jež nejsou pouhým předáváním informací a technik, ale nastolováním otázek, rozšiřováním spektra poznání a zpochybňováním předsudků či premis.
- Důležitým rámcem pro činnost sdružení je kontext sociálně-ekologický a to v nejširším pojetí, zejména jakožto princip nazírání v širokých souvislostech a napříč ustálenými obory, kategoriemi a oblastmi.
- Sledování a reflexe dynamicky se proměňujících vztahů mezi oblastmi vzdělávání, umění a ekologie.

Tým

MgA. Jakub Deml, CV ke stažení

MgA. Zuzana Demlová

Ing. Petra Strachoňová Fingerlandová

MgA. Olga Škochová

Historie sdružení
Občanské sdružení KVAS bylo založeno v roce 2007, kdy členové multimediálního studia Mouse Over a jeho další spolupracovníci zaštítili své rozšiřující se aktivity pod hlavičku nového občanského sdružení. Propojili tak know-how z oblasti multimédií a audiovize se zkušenostmi s kulturně vzdělávacími a kulturně sociálními projekty, projekty na pomezí kultury a ekologie, animace kultury a veřejného prostoru - a rozšířili tak svou činnost propojením praxe z neziskového i komerčního sektoru.

KVAS - Kompostování Všech Aktuálních Směrů

kulturo met
jsme progresoři této chvíle!
jsme kulturním deodorantem
edu-kujeme, provo-kujeme, podě-kujeme
kujeme
běháme, děláme,
co děláme?
provo-zujeme, navo-zujeme, se vyzujeme
prakvas, historie, prakvas. Nakvas!
koleda, koleda, jsme kreativní
hody, hody, dopohody
Naše projekty jsou trvale udržitelné.
Svými myšlenkami a nápady nezanášíme životní prostředí.
Pokud už nějaký z našich projektů splnil své cíle, a doslova a do písmene skončil-vypršel,
vyndáme z něj "dobrou praxi" a zkušenosti, které stály za to, a jednoduše jej zkompostujeme.
Ostatně, jsme připraveni kompostovat vše.
Kvas
K – komunita, kultura, kreativita
V – vzdělávání, vývoj
A – autonomie, anatomie
S – sebepoznání, sebekritika
kultury kult
bez ministra pult
jsme svěží, v Praze, i bez věží
naše pobočky jsou kočky
h.o.s.t., hermeticky otevřená společnost, tuzemská
za KVAS!