You are here

Pomozme Barmáncům

Pomozme Barmáncům

Nízkorozpočtová kampaň na podporu veřejné finanční sbírky "Pomozme Barmáncům" pořádané Barmským centrem Praha o.p.s. na pomoc hladovějícím v Barmě. Vytvoření celkové koncepce kampaně, vytvoření a distribuce komunikačních produktů s jednotným vizuálním stylem (plakáty, letáky, newsletter, videoreportáž, web bannery, stojánky do čajoven a kaváren) a realizace série Večerů pro Barmu v pražských kavárnách a čajovnách.

Realizováno pro Barmské centrum Praha o.p.s. Koncepce, produkce, střih, design, DTP: KVAS / výtvarník: Petra Husková /

Cílem kampaně bylo získat prostředky na přímou humanitární pomoc čjinské menšině v Barmě ohrožené hladomorem. Vzhledem k omezeným prostředkům na realizaci kampaně i vzhledem k nepříznivému společenskému klimatu díky finanční krizi, byly aktivity kampaně nasměrovány na „spřátelené“ komunity, kterým je téma blízké a mají určité povědomí o problematice. V 90ti čajovnách, kavárnách a vegetariánských jídelnách v Praze, Brně a dalších místech ČR byly umístěny propagační materiály sbírky (včetně 1500 kusů letáků s pytlíkem barmského čaje). Dalším krokem bylo uspořádání 6ti tématických večerů pro Barmu v pražských čajovnách, kde vybrané osobnosti představily svou přímou zkušenost z Barmy.