You are here

Program rozvoje kultury ve městě Plzni 2009-2019

Program rozvoje kultury ve městě Plzni 2009-2019

Tvorba strategického dokumentu pro oblast kultury aneb kulturní kuchařka Plzně pro léta 2009-2019. Při tvorbě programu byly využity tradiční i inovativní metody zapojení veřejnosti, které byly na základě zahraničních inspirací vytvořeny přímo pro Plzeň. Realizováno pro ÚKEP města Plzně v roce 2008-2009 ve úzké spolupráci s Agorou CE o.p.s. v rámci kandidatury na EHMK 2015.

Program rozvoje kultury stanovuje dlouhodobé vize pro oblast kultury a umění v Plzni a navrhuje, jak rozvíjet kulturu a umění tak, aby vytvářela žádoucí efekty: zvyšovala kvalitu života ve městě, podporovala sociální soudržnost a měla významné ekonomické přínosy. Kvas o.s. spolu s Agorou CE o.p.s. navrhl participační proces tvorby této strategie - do diskuse byla od počátku zapojena široká veřejnost aktivní na poli kultury a umění v neziskovém i komerčním sektoru... 

prk2

prk

jeden na jednoho

Program rozvoje kultury stanovuje dlouhodobé vize pro oblast kultury a umění v Plzni a navrhuje, jak rozvíjet kulturu a umění tak, aby vytvářela žádoucí efekty: zvyšovala kvalitu života ve městě, podporovala sociální soudržnost a měla významné ekonomické přínosy. Kvas o.s. spolu s Agorou CE o.p.s. navrhl participační proces tvorby této strategie - do diskuse byla od počátku zapojena široká veřejnost aktivní na poli kultury a umění v neziskovém i komerčním sektoru ( umělci, manažeři, podnikatelé, pedagogové, zástupci veřejných i soukromých médií, zástupci z duchovní oblasti).
Zpracovatelský tým využil jak standardní metody participace sloužící pro sběr „tvrdých dat“ jako veřejné setkání, pracovní skupiny ke klíčovým tématům, tak inovativní postupy, které měly především motivovat veřejnost k participaci, učinit proces přitažlivým a podpořit tvůrčí, otevřenou a neformální atmosféru. Jednalo se o vizuální identitu programu jako „kulturní kuchařky“, dále o neformální setkání typu „one to one meeting“ s českým názvem Jeden na Jednoho, která se odehrávala v kavárnách, restauracích a galeriích ve městě. Veřejnost měla možnost zaregistrovat si soukromý rozhovor s osobnostmi kulturního, uměleckého a duchovního života ve městě. A do třetice sběrný dokument, který nejen zaznamenává celkový proces, jeho tvorba průběžně pozitivně stimulovala účastníky pracovních skupin k intenzivnímu a přesnému formulování vlastních stanovisek a názorů.

Vznik Programu byl motivován kandidaturou města Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Program rozvoje kultury doplňuje dvojici strategických dokumentů města: Program rozvoje města /PRM/ a Integrovaný plán rozvoje města /IPRM/.