You are here

Skryté město - Hidden City

Skryté město - Hidden City

Skryté město vzniká ve spolupráci mnoha lokálních institucí, organizací i jednotlivců z řad odborné i široké veřejnosti, jež se podílejí na sběru materiálu i jeho zpracování. Přispívají tak nejen k obsahu průvodce, ale i k jeho charakteru, který má zrcadlit mnohost tváří města.

součást projektu Plzeň hlavní město kultury 2015

http://www.skrytemesto.cz/

Projekt Skryté město stojí na pomezí interpretace kulturního dědictví, komunitního umění, dokudramatu a městského marketingu. Sleduje dva základní cíle: vytvořit netradičního průvodce Plzní v podobě mobilní aplikace a webového portálu a současně přispět k debatě nad identitou města a jeho budoucím směřováním. Skryté město je interdisciplinární projekt, který kombinuje přístupy vědecké i umělecké práce a participace. Snaží se postihnout DNA Plzně a má ambici být platformou pro debatu o minulosti, současnosti i budoucnosti města.

Mobilní průvodce

představuje Plzeň jejím návštěvníkům netradiční formou: prostřednictvím devíti postav Plzeňáků-průvodců a návazných zážitkových tras nabízí ojedinělé setkání s městem a jeho skrytým bohatstvím, poodhaluje tajemství míst, osudů, příběhů i artefaktů.

Mapa Skrytého města

vrací příběhy zpátky na místa přesně tam, kde se udály. S pomocí historiků a pamětníků ožívají významné události, silné osobní příběhy i veselé historky. Místa s příběhem už nikdy nebudou stejná jako dřív, až půjdete znovu kolem.