You are here

Strategie pro kulturu a kreativitu ve městě Pardubice

Strategie pro kulturu a kreativitu ve městě Pardubice

Realizace Mapování pardubické kultury a následná tvorba Strategie pro kulturu a kreativitu je v Česku vůbec prvním projektem, který se zabývá hloubkovou analýzou kulturního prostředí města i jeho lokalit a do podkladových materiálů zahrnuje i mapování tzv. kulturních a kreativních odvětví. Samotné mapování i strategický dokument, pak vzniká s využitím masivního konzultačního procesu. Analytické podklady zahrnují kvalitativní i kvantitativní mapování poptávky publika, ekonomickou analýzu města pro oblast kultury, analýzu mediálních dopadů, mapování organizací působících v oblasti kultury, umění a tvůrčího vzdělávání v Pardubicích, mapování kulturních hodnot v lokalitách města.

Zadavatel: Statutání město Pardubice

Spolupráce na projektu: OnPlan s.r.o., Economic Impact s.r.o., Sociorez, PhDr. Alexandra Brabcová

http://www.pardubickepodhoubi.cz/