You are here

Strategie pro kulturu, sport a volný čas pro Prahu 14

Strategie pro kulturu, sport a volný čas pro Prahu 14

je prvním dokumentem svého druhu, který propojuje na úrovni pražské městské části kulturu a sport.

Dokument podchycuje spektrum témat, která ovlivňují měkké faktory kvality života v okrajové městské části Prahy. Při mapování území byly využity kvantitativní i kvalitativní šetření s organizacemi působícími v MČ v oblasti kultury, sportu a volného času i obyvateli. Šetření byla kombinována s antropologickým průzkumem komunit, workshopy se žáky základních škol a architektonicko-urbanistickým průzkumem území.

 http://praha14kulturni.cz/strategie/

Zadavatel: Praha 14 Kulturní p.o.