You are here

„Vsaď na kulturu!“

„Vsaď na kulturu!“

Ochutnávka komunikační hry – strategie a vyjednávání akčního plánu ve vybrané oblasti kultury z pohledu klíčových aktérů. Interaktivní workshop v rámci konference "Kreativita a inovace ve městech a regionech ČR" pořádané British Council v Praze. Realizováno ve spolupráci s Plzeň 2015, o. p. s.

http://www.plzen2015.net/, http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-konference-kreativita-ino...

Obsah workshopu se po té odvíjel od připravované hry „Vsaď na kulturu!“, která je zařazena mezi projekty EHMK 2015. Hra navazuje na úspěšnou zkušenost tvorby Programu rozvoje kultury 2009-2019 participativním způsobem. Plánovaná hra má za cíl dále aktivizovat občanskou společnost a klíčové hráče na poli kultury, aby se zapojovali do naplňování a vyhodnocování realizace Plzeňské kulturní strategie. Ačkoliv byla tato strategie jednomyslně schválena zastupitelstvem, pro její reálné naplnění je třeba kontinuální politická vůle jednat a angažovanost všech zainteresovaných aktérů. Hra mimo jiné sleduje i vzdělávací cíle: zaměřuje se na nastupující mladou generaci (15+), které chce představit přitažlivé možnosti, jak aktivně ovlivňovat dění v kultuře ve svém městě a být schopným „advokátem“ kultury.

 

Během workshopu, který nabídl ochutnávku některých principů budoucí hry, se účastníci zaměřili na problematiku vyjednávání konkrétního akčního plánu a jeho realizace, do které vstupují jednotliví klíčoví aktéři a konkrétní společenská, politická a ekonomická situace. Workshop probíhal formou skupinové práce: brainstormingu a řízené diskuse, účastnilo se jej 17 zájemců.