You are here

Země TURo

Země TURo

Pro environmentální vzdělávací projekt ekocentra Podhoubí „S Turem tu i zítra budem“ jsme vytvořili vizuální styl, web, herní pomůcky, komixy a školní časopis. Webový portál a interaktivní mapa země TURo umožňuje spolupráci a komunikaci 12ti týmů (škol) zapojených do hry v rámci projektu. Cílem celoroční hry je společně rozvíjet bájnou zemi TURo a zábavnou formou se učit principům udržitelného rozvoje.

http://www.zemeturo.cz/

Realizováno pro ekocentrum podhoubí. Produkce, design, DTP: KVAS / výtvarník: Radka Martincová / programování: Václav Prokeš /